Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok a základné pravidlá pre pohyb na tratiach

Prevádzkovateľ: Športový klub polície Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry na základe rozhodnutia č.: OU-PO-OSZO1-2020/009241-011

Prevádzková doba pre športovú verejnosť je od 09:30 hod. – 16:00 hod.

Začiatok a ukončenie zimnej úpravy lyžiarskych bežeckých tratí je závislá od dostatočnej prírodnej snehovej prikrývky

Zmeny prevádzkovej doby, začiatok a ukončenie alebo iné obmedzenia na tratiach odporúčame sledovať na tatraheim.skfacebook.com/tatraheim

Nástupne miesto na lyžiarske bežecké a krosové  trate:

  1. Tatranská Polianka, pod obytným domom Lipa  –  podľa smerových značiek
  2. od hotela Hubert, ktorý sa nachádza 700m pod Tatranskou Poliankou  –  podľa smerových značiek

Pohyb po lyžiarskych bežeckých tratiach je dovolený iba v smere značenia a prevádzkových pravidiel

Užívateľ bežeckých tratí je povinný riadiť sa upozorneniami a pokynmi prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby

Zákaz vstupu na trate mimo prevádzkových hodín

Zákaz vjazdu motorových vozidiel/ okrem ŠL Tanap-u, Urbár Gerlachov, ŠKP Vysoké Tatry

Zákaz jazdenia po lyžiarskych stopách bicyklami, chodením pešo, snežnicami alebo skialpinistickými lyžami

Zákaz vstupu na trate so psami  počas prevádzky lyžiarskych bežeckých tratí  XI. – III.

Zákaz vstupu na trate s kočíkmi a detskými vozíkmi, vrátané tých, ktoré sú prispôsobené na ťahanie lyžiarom po snehu

Zákaz znečisťovať prírodu odpadkami / čo si donesieš zober so sebou

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa, opekania, stanovania

Zákaz poškodzovať informačné tabule a značenie tratí

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si účastník zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nedodržaním prevádzkového poriadku alebo preceneným svojich lyžiarskych schopnosti. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných predpisov a pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidla alebo jej zákonný zástupca.

Údržba a úprava lyžiarskych bežeckých a krosových tratí prebieha za finančného príspevku mesta Vysoké Tatry, obce Gerlachov, OOCR Región Vysoké Tatry a vlastných zdrojov klubu ŠKP Vysoké Tatry.  Finančné príspevky nepokrývajú  náklady súvisiace s údržbou a úpravou. Môžete prispieť formou ľubovoľného príspevku na číslo účtu  SK  / bude doplnené !. /     a podieľať sa na zvyšovaní kvality úpravy v zimnom a v letnom období.

 

Žiadame návštevníkov o dodržiavanie ustanovení návštevného poriadku Národného parku Tanap-u a zákona o ochrane prírody a krajiny